Part superior de la pàgina
Inici del Contingut

Fitxa

Denominació
Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport
Branca de coneixement
Ciències socials i jurídiques / Ciències de la salut
Menció/Especialitat
Educació musical / Educació física / Necessitats educatives especials i educació per a la diversitat / Anglès
Any d'inici
2014/2015
Règim de dedicació
Temps complet
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
362
Idioma d'impartició
Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)
Places
25
Curs acadèmic
2019/2020
Preu ECTS
35,77€
Coordinador/a
Vicenç Josep Hernández González
Secretaria
Secretaria de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social