Inici del Contingut

Per què estudiar?

El doble itinerari de grau es justifica en base a la demanda que la nostra societat i, particularment, els estudiants han manifestat per tal de tenir més oportunitats en la seva incorporació al món laboral. Fins ara, la doble formació havia de ser planificada pel propi estudiant, el qual havia d’anar resolent totes les dificultats de manera individual (compatibilitzar horaris, gestió de convalidacions, etc.). Aquesta proposta de simultaneïtat d’estudis facilitarà a aquests estudiants la possibilitat d’acabar els dos graus en un termini de cinc anys.

Estudiants ben qualificats

La simultaneïtat d’estudis està pensada per a l’estudiant acadèmicament ben qualificat i molt motivat en temes educatius. Aquest estudiant tindrà una dedicació a temps complet (matí i tarda) durant aquesta etapa formativa.

Sortides professionals

La proposta del doble itinerari té en consideració criteris professionalitzadors i del context sociolaboral. Els dos títols obtinguts en aquesta doble formació donen més oportunitats a l’hora d’incorporar-se al món laboral i la formació obtinguda suposa un valor afegit a l’hora de contractar algun d’aquests professionals.. Els sectors principals d'ocupació són:

 • Escoles d'educació primària.
 • Centres d'educació per a adults.
 • Aules en centres hospitalaris.
 • Aules en centres penitenciaris.
 • Món editorial especialitzat.
 • Gestió d'activitats extraescolars per a empreses culturals i de serveis.
 • Centres d'acolliment d'infants i joves tutelats per l'Administració.
 • Professors d'educació física.
 • Tècnics responsables de programes de manteniment i millora de la salut.
 • Tècnics responsables de programes d'esport recreatiu i de turisme actiu.
 • Preparadors físics.
 • Entrenadors professionals (referits a un esport específic).
 • Entrenadors personals.
 • Directors esportius.