Inici del Contingut

Guies docents 2017/2018

Pla d'estudis del doble itinerari

PRIMER CURS (72 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100864 Teoria, història i contextos educatius FB 1 6
100866 Sociologia de l'educació FB 1 6
800001 Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport FB 1 6
800002 Psicologia de l'Activitat física i l'Esport FB 1 6
800004 Esports individuals i d'adversari I OB 1 6
800005 Anàlisi de l'estructura funcional dels esports i estructura de l'exercici físic OB 1 6
100865 Processos didàctics i organitzatius FB 2 6
100867 Familia i escola FB 2 6
800006 Fisiologia de l'Exercici I FB 2 6
800008 Esports col·lectius I OB 2 6
800009 Teoria i Pràctica del Joc Motor OB 2 6
800010 Expressió Corporal i Dansa OB 2 6

 

SEGON CURS (78 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100811 Numeració, Càlcul i Mesura DD Anual 8
100814 Ensenyança i Aprenentatge de les Llengües I DD Anual 7
100818 Música i Arts Visuals DD Anual 9
800011 Fisiologia de l'Exercici II FB 1 6
800013 Aprenentatge i Desenvolupament Motor FB 1 6
800003 Manifestacions bàsiques de la Motricitat OB 1 6
800015 Estadística i metodol. Investigació en Activ. Fis. i Esport FB 1 6
800030 Gestió de l'Esport OB 2 6
800012 Teoria de l'Entrenament I OB 2 6
800016 Biomecànica de l'Activitat física i l'Esport FB 2 6
800018 Esports col.lectius II OB 2 6
800028 Esports emergents OB 2 6

 

TERCER CURS (73 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100801 Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat II FB Anual 9
100803 Processos i contextos educatius II FB Anual 9
100812 Espai i forma DD Anual 6
100815 Ensenyament i aprenentatge de les llengües II DD Anual 7
100808 Geografia i història de Catalunya DD 1 6
800027 Ampliació d'esports col·lectius OB 1 6
800014 Esports individuals i d'adversari II OB 1 6
100805 Societat, família i escola II FB 2 6
800022 Teoria de l'entrenament II OB 2 6
800029 Promoció i prescipció d'exercici físic per a la salut OB 2 6
800023 Ampliació d'esports individuals i d'adversari OB 2 6

 

QUART CURS (73 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100807 Aprenentatge de les Ciències Experimentals II DD Anual 9
100809 Didàctica de les ciències socials. Història general d'Europa DD Anual 9
100816 Ensenyament i aprenentatge de les llengües III DD Anual 7
100819 Didàctica de l'educació artística DD Anual 9
100845 Pràctiques II P Anual 15
800026 Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic OB 1 6
800031 Nutrició i Dietètica: Valoració de la composició corporal OB 1 6
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport OB 1 6
800028 Esports emergents OB 2 6

 

CINQUÈ CURS
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100817 Ensenyament i aprenentatge de les llengües IV DD 1 7
800021 Primers auxilis i patologies de l'Act. Física i l'Esport OB 1 6
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptat OB 1 6
800032 Teoria de l'Entrenament III OB 1 6
100846 Pràctiques III PR Anual 12
100823 Treball fi de grau PR Anual 9
800042 Treball final de Grau TFG Anual 6

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100828 Continguts pròpis de l'Educació Física I OP 1 9
100829 Continguts pròpis de l'Educació Física II OP 1 9

 

Assignatures optatives

El curs 2017/18 no s'activaran assignatures optatives per aquest doble itinerari de grau.

Calendari d'implantació

  2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
1r curs          
2n curs          
3r curs          
4t curs          
5è curs