Inici del Contingut

Guies docents 2018/2019 (fins la promoció 16/17)

Pla d'estudis del doble itinerari
Optatives ofertades 2018-2019

TERCER CURS (73 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100801 Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat II FB Anual 9
100803 Processos i contextos educatius II FB Anual 9
100812 Espai i forma DD Anual 6
100815 Ensenyament i aprenentatge de les llengües II DD Anual 7
100808 Geografia i història de Catalunya DD 1 6
800027 Ampliació d'esports col·lectius OB 1 6
800014 Esports individuals i d'adversari II OB 1 6
100805 Societat, família i escola II FB 2 6
800022 Teoria de l'entrenament II OB 2 6
800029 Promoció i prescipció d'exercici físic per a la salut OB 2 6
800023 Ampliació d'esports individuals i d'adversari OB 2 6

 

QUART CURS (73 crèdits)
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100807 Aprenentatge de les Ciències Experimentals II DD Anual 9
100809 Didàctica de les ciències socials. Història general d'Europa DD Anual 9
100816 Ensenyament i aprenentatge de les llengües III DD Anual 7
100819 Didàctica de l'educació artística DD Anual 9
100845 Pràctiques II P Anual 15
800026 Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic OB 1 6
800031 Nutrició i Dietètica: Valoració de la composició corporal OB 1 6
800033 Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'act.fisica i de l'esport OB 1 6
800028 Esports emergents OB 2 6

 

CINQUÈ CURS
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100817 Ensenyament i aprenentatge de les llengües IV DD 1 7
800021 Primers auxilis i patologies de l'Act. Física i l'Esport OB 1 6
800024 Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i de l'esport adaptat OB 1 6
800032 Teoria de l'Entrenament III OB 1 6
100846 Pràctiques III PR Anual 12
100823 Treball fi de grau PR Anual 9
800042 Treball final de Grau TFG Anual 6

 

OPTATIVES
Codi Assignatura Tipus Semestre Crèdits
100828 Continguts pròpis de l'Educació Física I OP 1 9
100829 Continguts pròpis de l'Educació Física II OP 1 9
MENCIÓ N.E.E.E.D.
100824 Educació en la diversitat I OP 1 9
100825 Educació en la diversitat II OP 1 9
MENCIÓ ANGLÈS
100826 Didàctica i disseny curricular de la llengua estrangera OP 1 9
100869 Llengua anglesa i la seva cultura OP 1 9
MENCIÓ E. FÍSICA
100828 Continguts pròpis de l'Educació Física I OP 1 9
100829 Continguts pròpis de l'Educació Física II OP 1 9
MENCIÓ E. MUSICAL
100830 Educació musical I OP 1 9
100831 Educació musical II OP 1 9