Inici del Contingut

ProfessoratCoordinadors de la titulació

Grau en Ed. Primària: Vicenç Josep Hernández González
Despatx 1.18
973 706526
vicenc.hernandez@udl.cat

Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport: Jordi Seguí
Horari d'atenció: dilluns i dimecres de 12.00 a 13.00h.
jsegui@inefc.es


Professorat de la titulació: