Inici del Contingut

Informació general

Aplicació de gestió de pràctiques

 

1. Normativa
 
2. Organització

2.1 Requisits previs

  • Pràctiques 2: 100 ECTS incloent Pràctiques 1 o anàloga (800009)
  • Pràctiques 3: 97 ECTS matèries didàctico-disciplinàries / Pràctiques 2 / matèries específiques de menció (veure prerequisits)

2.2 Calendari de pràctiques

 
3. Centres de pràctiques

Llistat de centres formadors

Autorització elecció de centre

Carta d'acceptació de centre: [català] [castellà]

 
4. Informació per als tutors
 
5. Documentació