Parte superior de la página
Inicio del contenido

Doble titulación: Grado en Educación Primaria y Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte    

[información menciones 2019/2020]

La Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport permet simultaniejar i completar els estudis del GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT que imparteix la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida. Aquest doble itinerari està dissenyat de tal manera que fa  compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació primària i del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport durant 5 anys i amb una càrrega lectiva de 366 crèdits.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació primària i el títol de Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.