Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs acadèmic

2021/2022

Crèdits ECTS

362

Preu crèdit ECTS

25,04€

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2014/2015

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

30

Coordinació

Vicenç Josep Hernández González fepts.coorddp-cafe@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
UdL Acompanya-Programa Nèstor
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge
Recursos d'aprenentatge

La Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport permet simultaniejar i completar els estudis del GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT que imparteix la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida. Aquest doble itinerari està dissenyat de tal manera que fa  compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació primària i del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport durant 5 anys i amb una càrrega lectiva de 366 crèdits.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació primària i el títol de Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.