Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Fitxa de la titulació

Nom

Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Curs acadèmic

2021/2022

Crèdits ECTS

362

Impartit per

Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social

Any d'inici

2014/2015

Règim de dedicació

Temps complet

Modalitat

Presencial

Idioma d'impartició

Català (75%), castellà (20%) i anglès (5%)

Places

30

Coordinador/a

Vicenç Josep Hernández González fepts.coorddp-cafe@udl.cat

Contacte
Contacte
Contacte
Preinscripció
Preinscripció
Preinscripció
Matrícula
Matrícula
Matrícula
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Titulació en xifres
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Programa d'Acollida del Nou Estudiantat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat
Sistema de Garantia Interna de Qualitat

La Doble titulació: Grau en Educació Primària i Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport permet simultaniejar i completar els estudis del GRAU EN EDUCACIÓ PRIMÀRIA I GRAU EN CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I DE L’ESPORT que imparteix la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida i l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya a Lleida. Aquest doble itinerari està dissenyat de tal manera que fa  compatibles els estudis i l’adquisició de competències d’ambdós graus.

Es tracta d’un doble itinerari formatiu que consisteix a cursar una selecció de matèries clau del Grau en Educació primària i del Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport durant 5 anys i amb una càrrega lectiva de 366 crèdits.

L’estudiant, un cop finalitzats aquests estudis, obtindrà el títol de Grau en Educació primària i el títol de Grau en Ciències de l’activitat física i de l’esport.